Groepspraktijk Ninove Groepspraktijk Ninove

Bemiddeling

Wat is het?

Via bemiddeling kan je zonder een gerechtelijke procedure op een wettelijk erkende manier op zoek gaan naar een oplossing voor een conflict. Een bemiddeling is steeds vrijwillig, ook al werd deze in de loop van een gerechtelijke procedure door de rechter geadviseerd.

Onder begeleiding van een bemiddelaar onderhandelen de partijen rechtstreeks met elkaar. De bemiddelaar is onafhankelijk, onpartijdig en neutraal en creëert een veilig kader waarbinnen de partijen met elkaar kunnen communiceren. De bemiddelaar ziet erop toe dat er een evenwicht ontstaat tussen de partijen en dat deze over de informatie beschikken die zij nodig hebben om beslissingen te maken.

Bemiddeling is een volledig vertrouwelijk proces. Dit betekent dat documenten en informatie die gedeeld worden tijdens de bemiddeling niet kunnen gebruikt worden in een gerechtelijke, administratieve, arbitraire of andere procedure. Omdat de oplossing voor het conflict niet opgelegd wordt door een derde zijn overeenkomsten die binnen bemiddeling gemaakt worden duurzamer en is de kans dat de gemaakte afspraken worden nageleefd groter. Daarnaast is bemiddeling goedkoper dan een gerechtelijke procedure aangezien de kosten en ereloon van de bemiddelaar gedeeld worden onder alle partijen.

Familiale bemiddeling

Wanneer partners beslissen om uit elkaar te gaan, worden ze vaak geconfronteerd met heel wat vragen en onzekerheden. Er moeten afspraken gemaakt worden over verdeling van de woning, inboedel, rekeningen,...  Als er kinderen zijn, komt een einde aan de partnerrelatie, maar niet aan de ouderrelatie en zullen keuzes moeten gemaakt worden over hoe het ouderschap in de toekomst vorm zal krijgen.

​Een familiaal bemiddelaar begeleidt ex-partners bij het (echt)scheidingstraject en de zoektocht naar een vernieuwde uitwerking van het ouderschap. Onder begeleiding van de bemiddelaar onderhandelen de partijen rechtstreeks met elkaar en bepalen ze zelf hoe de overeenkomst er uit zal zien. Bij een familiaal bemiddelaar kan je ook terecht voor andere familiale kwesties zoals een conflict aangaande de zorg van een ouder, een erfeniskwestie of andere discussies in familieverband waar men zelf niet aan uit geraakt. 

Voor wie?

Iedereen die geconfronteerd wordt met een familiaal conflict kan de andere partij voorstellen om beroep te doen op een familiaal bemiddelaar.
Dat is ook mogelijk in geval je reeds verwikkeld bent in een gerechtelijke procedure.

Aanmelding en opstart

Je kan je aanmelden via de rode knop.
We plannen een kennismakingsgesprek en starten de bemiddeling op nadat alle partijen zich akkoord verklaarden.

Aanmelden voor Bemiddeling