Groepspraktijk Ninove Groepspraktijk Ninove

Diagnostiek

Wat is het?

U kan bij ons terecht voor multidisciplinaire diagnostiek. Onze verschillende therapeuten brengen samen de sterke kanten en kwetsbaarheden in het functioneren van uw kind in kaart.

Deze kunnen zijn:

  • Ergotherapeutisch onderzoek: onderzoek naar de fijne – en schrijfmotoriek, (visueel) ruimtelijke vaardigheden, lichaamsschema,…
  • Kinesitherapeutisch onderzoek: onderzoek naar de grove motoriek, aanvullend psychomotorisch onderzoek
  • Logopedisch onderzoek: spraak- en taalonderzoek en/of lees-, spelling- en rekenonderzoek
  • Psychodiagnostisch onderzoek: onderzoek naar IQ en aandacht

Na testing worden alle onderzoeksresultaten op een teamvergadering besproken. Op basis van onze bevindingen doen wij een voorstel voor een optimale aanpak en begeleiding van uw kind.

Tot slot wordt u uitgenodigd voor een gesprek om de resultaten te overlopen en om te bespreken hoe uw kind het best verder begeleid wordt. Indien er na diagnostiek vastgesteld werd dat therapie aangewezen is, kan u steeds kiezen voor een externe therapeut. U bent niet verplicht de therapie bij ons te laten plaatsvinden.

Voor wie?

Voor kinderen en jongeren

Aanmelding en opstart?

Je kan je aanmelden via de rode knop rechts of telefonisch via 0499 34 01 24.
Bij het intakegesprek staan we stil bij uw bezorgdheden en verwachtingen en bekijken we welke testen precies nodig zijn. Ook wij vertellen over onze manier van werken en wat we eventueel voor jou kunnen doen. Afhankelijk van uw hulpvraag worden de nodige onderzoeken gepland. Indien je beschikt over een verwijsbrief (vb. huisarts of kinderarts, andere therapeut, school…) of over verslagen van eventuele eerdere relevante onderzoeken, mag je deze meebrengen naar de eerste afspraak.

Tarieven

De tarieven hangen af van de verschillende testen die afgenomen moeten worden.

Aanmelden voor Diagnostiek