Groepspraktijk Ninove Groepspraktijk Ninove

Orthopedagogie

Wat is het?

Een orthopedagoog houdt zich bezig met bijzondere leer- en opvoedingssituaties van kinderen en jongeren. Problemen kunnen zich voordoen op school, thuis of in de vrije tijd. De orthopedagoog werkt individueel met het kind/ de jongere of gaat samen met het gezin op pad. Ouders en andere opvoeders worden ondersteund bij het creëren van een klimaat waarin het kind of de jongere zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Voor wie?

Voor kinderen/jongeren die …

 • Een laag zelfvertrouwen hebben (vb. faalangst, perfectionisme, negatief zelfbeeld)
 • Hinder ondervinden bij sociale vaardigheden (vb. grenzen stellen, contact met anderen)
 • Gedragsproblemen vertonen (vb. verbale/fysieke agressie, impulsiviteit, uitstelgedrag)
 • Emotionele moeilijkheden ervaren
 • Te maken krijgen met een scheiding of verlies
 • Ontwikkelingsproblemen of een ontwikkelingsachterstand hebben
 • Leerproblemen hebben
 • Nood hebben aan psycho-educatie
 • Zich niet goed in hun vel voelen

Voor ouders die …

 • Vastlopen in de opvoeding
 • Advies wensen voor aangepast onderwijs
 • Nood hebben aan psycho-educatie

Aanmelden voor Orthopedagogie