Groepspraktijk Ninove Groepspraktijk Ninove

Psychologische en orthopedagogische begeleiding

Wat is psychologische begeleiding?

De psycholoog helpt kinderen, jongeren en volwassenen met psychische klachten en problemen verder. Je kan een psychologische begeleiding zien als een (veranderings)proces om (opnieuw) de beste versie van jezelf te worden. Gesprekken helpen om jou als persoon te doen groeien en verandering te brengen in gewoonten en gedrag. Gesprekken kunnen ook helpen om je doorheen moeilijke periodes in het leven te helpen, met deze gebeurtenissen te leren omgaan en jezelf terug te vinden. 

Wat is klinische orthopedagogiek?

Een orthopedagoog houdt zich bezig met bijzondere leer- en opvoedingssituaties van kinderen en jongeren. Ze helpt kinderen en gezinnen met psychische klachten en problemen verder. Er wordt stilgestaan bij klachten en/of moeilijkheden. Problemen kunnen zich voordoen op school, thuis of in de vrije tijd. De orthopedagoog werkt individueel met het kind/ de jongere of gaat samen met het gezin op pad. De therapeut helpt jou om oplossingen te zoeken, zodat je terug verder kan. Ouders en andere opvoeders worden ondersteund bij het creëren van een klimaat waarin het kind of de jongere zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Wat is creatieve therapie?

‘Kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar’ – Paul Klee

Creatieve coaching is een doe-therapie. Doen en ervaren staan centraal. In de meest bekende vormen van therapie wordt er voornamelijk gepraat. Niet iedereen kan echter verwoorden wat er in zich omgaat door uiteenlopende redenen.  Soms kan het eens deugd doen om niet te praten of na te denken maar actief aan de slag te gaan om tot inzicht en verandering te komen. Tijdens de sessies wordt er gewerkt met allerlei verschillende technieken en media zoals beeldend materiaal, beweging, muziek, woord - en ademhalingsoefeningen. Je staat stil bij je eigen gevoelens, handelen en denken en gaat hiermee aan de slag. Via de creatieve coaching krijg je terug grip op je leven. In de begeleiding gaat het niet om het maken van iets moois maar om jouw proces en verhaal vorm te geven. Je hoeft helemaal geen kunstenaar te zijn!

Wat is auti-coaching?

Auti-coaching biedt grip d.m.v. begeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren of volwassen met ASS én/of hun omgeving in het dagelijkse leven.
Deze ondersteuning situeert zich op verschillende vlakken: school-en/of werksituatie, thuissituatie en binnen de vrije tijd.
Samen zoeken we naar grip bij valkuilen en optimale ondersteuning bij dagdagelijkse problemen en werken we samen met de hele context (alle betrokkenen in de begeleiding), afhankelijk van de persoonlijke hulpvragen. De coaching is oplossingsgericht en praktisch, door het uitwerken en aanleren van praktische handvatten.
Deze begeleiding kan een aanvulling betekenen naast andere therapievormen.
Auti-coaching biedt voor de cliënt met autisme de noodzakelijke begeleiding om te functioneren in de maatschappij.

Voor wie?

Psychologische begeleiding is er...

voor volwassenen

 • met verlieservaringen
 • met neerslachtigheid, stress, depressie, burn-out,…
 • met vragen over zichzelf, die keuzes willen maken in het leven, die hun eigen weg durven volgen, die belemmeringen in het leven willen verhelpen,...
 • die terug in contact willen komen met wie je bent en wat je wil
 • met een laag zelfbeeld, onzekerheid, jouw talenten ontwikkelen

voor kinderen en jongeren

 • die te maken krijgen met echtscheiding, verlieservaringen
 • die willen contact maken en emoties leren uiten
 • met laag zelfbeeld, onzekerheid, faalangst, weerbaarheid, neerslachtigheid,…
 • die eigen kwaliteiten willen versterken
 • die vragen hebben over zichzelf, die keuzes willen maken,…

Klinische orthopedagogiek is er...

voor ouders...

 • die nood hebben aan ondersteuning binnen de gezinscontext
 • die vastlopen in de opvoeding
 • die advies wensen voor aangepast onderwijs
 • die nood hebben aan psycho-educatie

voor kinderen en jongeren...

 • die nood hebben aan begeleiding om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken vb. rouw, verlies, echtscheiding
 • die begeleiding nodig hebben bij de sociaal-emotionele moeilijkheden ervaren vb. faalangst, perfectionisme, laag zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, identiteitsvragen 
 • die begeleiding nodig hebben bij stress, slaapproblemen, angsten
 • die nood hebben aan psycho-educatie
 • die hinder ondervinden bij sociale vaardigheden vb. grenzen stellen, contact met anderen
 • die gedragsproblemen vertonen vb. verbale/fysieke agressie, impulsiviteit, uitstelgedrag
 • die ontwikkelingsproblemen of een ontwikkelingsachterstand hebben
 • die leerproblemen hebben
 • die zich niet goed in hun vel voelen

Creatieve therapie is er...

voor volwassenen...

 • met verlieservaringen
 • met neerslachtigheid, stress, depressie, burn-out,…
 • met vragen over zichzelf, die keuzes willen maken in het leven, die hun eigen weg durven volgen, die belemmeringen in het leven willen verhelpen,...
 • die terug in contact willen komen met wie je bent en wat je wil
 • met een laag zelfbeeld, onzekerheid, jouw talenten ontwikkelen
 • met vragen rond hooggevoeligheid
 • die nood hebben om eigen verhaal en thema’s creatief vorm geven

voor kinderen en jongeren...

 • die te maken krijgen met echtscheiding, verlieservaringen
 • die willen contact maken en emoties leren uiten
 • met laag zelfbeeld, onzekerheid, faalangst, weerbaarheid, neerslachtigheid,…
 • die eigen kwaliteiten willen versterken
 • die vragen hebben over zichzelf, die keuzes willen maken,…
 • die hun verhaal creatief vorm willen geven, vorm willen geven aan wat nog geen woorden kent
 • die rond talenten willen werken

voor gezinnen...

 • die samen als gezin terug op zoek gaan naar verbinding binnen het gezin
 • waarbij ouders willen versterken in hun ouderpositie

Auti-coaching is er voor kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen...

 • die nood hebben aan hulp bij de verwerking van de diagnose
 • die inzicht in (eigen) ASS nodig hebben
 • die vragen hebben op vlak van zelfredzaamheidsstimulatie
 • die vaardigheden willen aanleren vb. sociale vaardigheden, communiceren, solliciteren, woning onderhouden, huishoudelijke vaardigheden.
 • die nood hebben aan begeleiding om te leren plannen, organiseren, studeren
 • die nood hebben aan verduidelijking en het leren oplossen van conflicten of problemen
 • die nood hebben aan invulling van de vrijetijdsbesteding
 • die hulp nodig hebben bij het verminderen van angsten of piekergedachten

Aanmelding en opstart?

Je kan je aanmelden via de rode knop rechts of telefonisch via 0499 34 01 24. We plannen een intakegesprek en luisteren naar jouw verhaal en je hulpvraag. Ook wij vertellen over onze manier van werken en wat we eventueel voor jou kunnen doen.

Aanmelden voor Psychologische en orthopedagogische begeleiding