Groepspraktijk Ninove Groepspraktijk Ninove

Psychologische en orthopedagogische begeleiding

Wat is psychologische begeleiding?

De psycholoog helpt kinderen, jongeren en volwassenen met psychische klachten en problemen verder. Je kan een psychologische begeleiding zien als een (veranderings)proces om (opnieuw) de beste versie van jezelf te worden. Gesprekken helpen om jou als persoon te doen groeien en verandering te brengen in gewoonten en gedrag. Gesprekken kunnen ook helpen om je doorheen moeilijke periodes in het leven te helpen, met deze gebeurtenissen te leren omgaan en jezelf terug te vinden. 

Wat is klinische orthopedagogiek?

Een orthopedagoog houdt zich bezig met bijzondere leer- en opvoedingssituaties van kinderen en jongeren. Ze helpt kinderen en gezinnen met psychische klachten en problemen verder. Er wordt stilgestaan bij klachten en/of moeilijkheden. Problemen kunnen zich voordoen op school, thuis of in de vrije tijd. De orthopedagoog werkt individueel met het kind/ de jongere of gaat samen met het gezin op pad. De therapeut helpt jou om oplossingen te zoeken, zodat je terug verder kan. Ouders en andere opvoeders worden ondersteund bij het creëren van een klimaat waarin het kind of de jongere zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. 

Wat is psychodiagnostiek onderzoek?

Onze verschillende therapeuten brengen samen de sterke kanten en kwetsbaarheden in het functioneren van uw kind in kaart. Bij ons kunnen jullie terecht voor onderzoek naar IQ, aandacht en gedrag. Na testing worden alle onderzoeksresultaten op een teamvergadering besproken. Op basis van onze bevindingen doen wij een voorstel voor een optimale aanpak en begeleiding van uw kind. Tot slot wordt u uitgenodigd voor een gesprek om de resultaten te overlopen en om te bespreken hoe uw kind het best verder begeleid wordt.

Voor wie?

Psychologische begeleiding is er...

voor kinderen en jongeren

 • die te maken krijgen met echtscheiding, verlieservaringen
 • die willen contact maken en emoties leren uiten
 • met laag zelfbeeld, onzekerheid, faalangst, weerbaarheid, neerslachtigheid,…
 • die eigen kwaliteiten willen versterken
 • die vragen hebben over zichzelf, die keuzes willen maken,…

Voor jongeren en volwassenen…

 • die zich niet goed in hun vel voelen omwille van verschillende redenen
 • die een luisterend oor nodig hebben tijdens moeilijke periodes in hun leven
 • die het moeilijk hebben bij de verwerking van een moeilijke kind- jeugdtijd
 • die relationele problemen ervaren vb. met hun partner, gezin, familie, vrienden,…
 • die sociaal- emotionele problemen ervaren vb. faalangst, perfectionisme, laag zelfvertrouwen/zelfbeeld of moeilijk over emoties kunnen spreken
 • die zichzelf beter willen begrijpen en leren kennen
 • met verlieservaringen
 • met neerslachtigheid, depressie, burn-out, stress, angsten,…
 • met vragen over zichzelf, die keuzes willen maken in het leven, die hun eigen weg durven volgen, die belemmeringen in het leven willen verhelpen,...
 • met een laag zelfbeeld, onzekerheid, jouw talenten ontwikkelen

Klinische orthopedagogiek is er...

voor ouders...

 • die nood hebben aan ondersteuning binnen de gezinscontext
 • die vastlopen in de opvoeding
 • die advies wensen voor aangepast onderwijs
 • die nood hebben aan psycho-educatie

voor kinderen en jongeren...

 • die nood hebben aan begeleiding om ingrijpende gebeurtenissen te verwerken vb. rouw, verlies, echtscheiding
 • die begeleiding nodig hebben bij de sociaal-emotionele moeilijkheden ervaren vb. faalangst, perfectionisme, laag zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, identiteitsvragen 
 • die begeleiding nodig hebben bij stress, slaapproblemen, angsten
 • die nood hebben aan psycho-educatie
 • die hinder ondervinden bij sociale vaardigheden vb. grenzen stellen, contact met anderen
 • die gedragsproblemen vertonen vb. verbale/fysieke agressie, impulsiviteit, uitstelgedrag
 • die ontwikkelingsproblemen of een ontwikkelingsachterstand hebben
 • die leerproblemen hebben
 • die zich niet goed in hun vel voelen

Aanmelding en opstart?

Je kan je aanmelden via de rode knop rechts of telefonisch via 0499 34 01 24. We plannen een intakegesprek en luisteren naar jouw verhaal en je hulpvraag. Ook wij vertellen over onze manier van werken en wat we eventueel voor jou kunnen doen.

Aanmelden voor Psychologische en orthopedagogische begeleiding