Groepspraktijk Ninove Groepspraktijk Ninove

Kinesitherapie

Wat is het?

Kinesitherapie is een discipline gebaseerd op de kennis van het lichaam, ziektebeelden en sporttraining . Vanuit een analyse van de onderliggende problematiek werken we naar optimalisatie van het dagelijks leven.

Kinderkinesitherapie is een specialisatiedomein binnen de kinesitherapie dat gericht is op het motorisch functioneren van kinderen. Door te bewegen en te exploreren gaan kinderen zich ontwikkelen op fysisch, emotioneel en psychosociaal vlak. Bij sommigen kan er sprake zijn van een vertraging of een afwijking binnen deze ontwikkeling. Deze kinderen hebben baat bij kinesitherapeutische begeleiding om de verdere ontwikkeling te stimuleren. 

Verschillende problemen kunnen zich uiten vanaf de zuigelingenleeftijd of worden later opgespoord tijdens activiteiten in de kleuterklas of de lagere school. De therapie bestaat dan uit het begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling van de motorische mijlpalen. Er wordt toekomst- en resultaatgericht gewerkt.

Het is van belang dat de ouders en andere familieleden betrokken worden bij de therapie. Indien nodig kunnen ook de school en/of andere hulpverleners worden aangesproken tijdens het begeleidingsproces.

 

Voor wie?

Voor kinderen met...

 • ontwikkelingsproblemen en/of stoornissen
  Vb. autismespectrumstoornissen
 • een algemene ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking
 • psychomotorische problemen
  Vb. grofmotorische vaardigheden, visueel-ruimtelijke vaardigheden, visuomotoriek, ontwikkeling van coördinatie en lateralisatie, leer- en ontwikkelingsstoornissen, structuur, plannen en organiseren, aandacht en concentratie
 • leerproblemen en/of leerstoornissen
 • neurologische aandoeningen
  Vb. cerabral palsy of spierziekten
 • houdingsafwijkingen
 • orthopedische aandoeningen
  Vb. klompvoetjes, torticollis
 • lage spierspanning
 • vertraagde of afwijkende ontwikkeling van de (ontwikkelings)mijlpalen
  Vb. niet komen tot omrollen, zitten, kruipen, stand…
 • voorkeurshouding
 • ganganalyse

Aanmelding en opstart?

Je kan je aanmelden via de rode knop rechts of telefonisch via 0499 34 01 24.
We plannen een eerste gesprek en luisteren naar jouw verhaal en je hulpvraag. Ook wij vertellen over onze manier van werken en wat we eventueel voor jou kunnen doen.

Tarieven

De tarieven zijn wettelijk vastgelegd door het RIZIV.
Onze kinesitherapeuten werken geconventioneerd.
Meer informatie via deze link: tarieven kinesitherapie

Aanmelden voor Kinesitherapie