Groepspraktijk Ninove Groepspraktijk Ninove

Kinesitherapie

Wat is het?

Kinesitherapie is een discipline gebaseerd op de kennis van het lichaam, ziektebeelden en sporttraining . Vanuit een analyse van de onderliggende problematiek werken we naar optimalisatie van het dagelijks leven.

Kinderkinesitherapie is een specialisatiedomein binnen de kinesitherapie dat gericht is op het motorisch functioneren van kinderen. Door te bewegen en te exploreren gaan kinderen zich ontwikkelen op fysisch, emotioneel en psychosociaal vlak. Bij sommigen kan er sprake zijn van een vertraging of een afwijking binnen deze ontwikkeling. Deze kinderen hebben baat bij kinesitherapeutische begeleiding om de verdere ontwikkeling te stimuleren. 

Verschillende problemen kunnen zich uiten vanaf de zuigelingenleeftijd of worden later opgespoord tijdens activiteiten in de kleuterklas of de lagere school. De therapie bestaat dan uit het begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling van de motorische mijlpalen. Er wordt toekomst- en resultaatgericht gewerkt.

Het is van belang dat de ouders en andere familieleden betrokken worden bij de therapie. Indien nodig kunnen ook de school en/of andere hulpverleners worden aangesproken tijdens het begeleidingsproces.

Kinesitherapie voor volwassenen 

Prenatale kinesitherapie 
In de prenatale lessen staan we even stil bij de verschillende zwangerschapskwaaltjes en overlopen geschikte oplossingen. Soms helpen specifieke oefeningen of hulpmiddelen om eventuele zwangerschapskwalen op te vangen. We stimuleren gezonde sportieve activiteiten om de fysieke conditie te optimaliseren voor de bevalling.
Er wordt extra aandacht besteed aan het oefenen van de bekkenbodemspieren. Want hier is preventie zeer belangrijk. We raden aan deze spieren al bewust te leren gebruiken tijdens de zwangerschap. Dan is het na de bevalling makkelijker om de spieren opnieuw te trainen.
Verder wordt er stilgestaan bij het verloop van een bevalling. We leren verschillende arbeidshoudingen aan, ademhalingsoefeningen, ontspanningsoefeningen, partnermassages, pershoudingen en perstechnieken. Zo kan je je optimaal voorbereiden op de geboorte van je kindje.
 
Postnatale kinesitherapie 
Na de bevalling moet je lichaam terug kunnen herstellen. Niet alleen de bekkenbodemspieren maar heel je lichaam heeft hard gewerkt tijdens de bevalling. In onze postnatale sessies focussen we ons in de eerste plaats op de bekkenbodemspieroefeningen. We trainen de kracht, uithouding, snelheid en controle van de bekkenbodemspieren met specifieke oefeningen. Maar ook de andere spieren van het lichaam komen aan bod. Denk maar aan de buikspieren, bilspieren, beenspieren, armspieren… Naast deze algemeen spierversterkende oefeningen, werken we ook opnieuw aan een goede fysieke basisconditie om je lichaam terug in vorm te krijgen.

Relaxatietherapie
We leven vandaag in een maatschappij die heel veel eisen stelt en aanzienlijke energie van ons lichaam vraagt. Alledaagse spanningen in ons lichaam kunnen leiden tot stress, slaapstoornissen, burn-out, hyperventilatie, migraineaanvallen enz. 
Relaxatietherapie heeft als doel zowel je lichaam als geest te ontspannen door de bron van stress aan te pakken alsook te relaxeren op fysiek niveau.

We kunnen twee vormen van relaxatie onderscheiden:

 • tijdelijke overprikkeling ontladen bij acute stress, plotse veranderingen in het leven
 • langdurige stress systematisch aanpakken bij chronische stress en overspanning

Aangezien de klachten en de oorzaken ervan heel persoonsgebonden zijn, is een individuele aanpak vanzelfsprekend. 

Voor wie?

Voor kinderen met...

 • ontwikkelingsproblemen en/of stoornissen
  Vb. autismespectrumstoornissen
 • een algemene ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking
 • psychomotorische problemen
  Vb. grofmotorische vaardigheden, visueel-ruimtelijke vaardigheden, visuomotoriek, ontwikkeling van coördinatie en lateralisatie, leer- en ontwikkelingsstoornissen, structuur, plannen en organiseren, aandacht en concentratie
 • leerproblemen en/of leerstoornissen
 • neurologische aandoeningen
  Vb. cerabral palsy of spierziekten
 • houdingsafwijkingen
 • orthopedische aandoeningen
  Vb. klompvoetjes, torticollis
 • lage spierspanning
 • vertraagde of afwijkende ontwikkeling van de (ontwikkelings)mijlpalen
  Vb. niet komen tot omrollen, zitten, kruipen, stand…
 • voorkeurshouding
 • ganganalyse

Voor volwassenen...

 • zwangere vrouwen die nood hebben aan zwangerschapsbegeleiding en/of prenatale kinesitherapie
 • voor pas bevallen mama's (4 à 6 weken na de bevalling, bij keizersnede 6 weken) die nood hebben aan postnatale kinesitherapie
 • die nood hebben aan ontspanning en het aanleren van relaxatietechnieken door vb. spierspanningen, perfectionisme, spanningshoofdpijn, migraine, hyperventilatie, futloosheid, negatieve gedachten, weinig veerkracht, hooggevoeligheid, depressie, burn-out, slaapproblemen/slaapstoornissen, CVS, Fibromyalgie 

Aanmelding en opstart?

Je kan je aanmelden via de rode knop rechts of telefonisch via 0499 34 01 24.
We plannen een eerste gesprek en luisteren naar jouw verhaal en je hulpvraag. Ook wij vertellen over onze manier van werken en wat we eventueel voor jou kunnen doen.

Tarieven

De tarieven zijn wettelijk vastgelegd door het RIZIV.
Onze kinesitherapeuten werken geconventioneerd.
Meer informatie via deze link: tarieven kinesitherapie

Aanmelden voor Kinesitherapie