Groepspraktijk Ninove Groepspraktijk Ninove

Tarieven

De tarieven verschillen afhankelijk van de hulp die je krijgt. Voor sommige sessies is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk van je ziekenfonds. We geven hier graag uitleg over tijdens het intakegesprek.

Soms worden er diagnostische testen afgenomen (bv. bij logopedie, ergotherapie of kinesitherapie). We gaan steeds zorgvuldig na welke testen echt nodig zijn, zodat we je niet belasten met overbodige testafnames en extra kosten. Alle testen gebeuren steeds in het belang van de cliënt. Wanneer een uitgebreider diagnostisch onderzoek nodig is, verwijzen we je graag door naar een therapeut in de buurt.