Groepspraktijk Ninove Groepspraktijk Ninove

Privacybeleid

Eva Van Vossel hecht belang aan uw privacy.
Dit privacybeleid is van toepassing bij elke raadpleging van www.groepspraktijkninove.be.
Door het bezoeken van deze website wordt elke bezoeker verondersteld kennis te hebben genomen van het huidige privacybeleid, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn.
Eva Van Vossel kan de bepalingen van het privacybeleid steeds eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Op deze website staan links naar andere websites. U komt dan automatisch terecht bij het beleid en de toepassing m.b.t. de persoonlijke levenssfeer van de nieuw bezochte site.

Persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking, Eva Van Vossel te Nederhasselt (Ninove), respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde gegevens kunnen gebruikt worden om u te contacteren en u relevante informatie te bezorgen.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Eva Van Vossel via Paellepelstraat 60, 9400 Nederhasselt of via het contactformulier.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Eva Van Vossel kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk deze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van "cookies"

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.