Groepspraktijk Ninove Groepspraktijk Ninove

Ergotherapie

Wat is het?

Ergotherapie helpt kinderen die tijdens hun ontwikkeling problemen ondervinden met als doel het kind (opnieuw) zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in zijn/haar dagelijkse leven. Problemen kunnen zich uiten op vlak van het leren, het spel (vrije tijd) en de zelfredzaamheid. De ergotherapeut stimuleert de ontwikkeling en biedt eventueel compenserende technieken aan. Moeilijke vaardigheden worden al spelenderwijs ingeoefend. Daarnaast adviseert de ergotherapeut ook hoe ouders, leerkrachten en eventueel anderen het kind kunnen helpen, de omgeving kunnen aanpassen en hulpmiddelen kunnen gebruiken in het dagelijkse leven.

Door het handelen terug mogelijk te maken, bevordert de ergotherapeut de natuurlijke groei van elk kind. Ontwikkeling wordt terug mogelijk gemaakt en het kind kan terug groeien in zijn/haar eigen mogelijkheden.

Voor wie?

Voor kinderen met …

 • psychomotorische problemen
  Vb. fijne motoriek (o.a. kleuren, knippen, plakken, prikken, scheuren, rijgen, grijpen, vingerdifferentiatie), grafomotoriek, schrijfmotoriek, dactylo a.d.h.v. Typ10, handschrift, visuele en auditieve perceptie, ruimtelijke oriëntatie- en structuratie, lichaamsbesef, lichaamsschema, ontwikkelen van een voorkeurshand, lateralisatie, leren leren, relaxatie,…
 • concentratie-en aandachtsproblemen
  Vb. plannen, structureren, organiseren, werkhouding, leren leren…
 • sensorische integratieproblemen
  Vb. hyperreactiviteit, hyporeactiviteit, prikkelhonger,…
 • problemen met zelfredzaamheid
  Vb. zindelijkheid, aan- en uitkleden, veters knopen, ritsen en andere sluitingen hanteren, eten met mes en vork, drinken,…
 • een algemene ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking
 • ontwikkelingsproblemen en/of stoornissen
  Vb. autismespectrumstoornissen
 • leerproblemen en/of leerstoornissen
  Vb. reken- en leerproblemen, traag leren, dyscalculie, dysgrafie, dyspraxie, dysorthografie, dyslexie, ADD, ADHD, DCD
 • sociale-, emotionele- , psychische- en gedragsproblemen
  Vb. zelfbeeld, assertiviteit, sociale vaardigheden, verbale/fysieke agressie, liegen, impulsiviteit, pestgedrag, verdriet, verlies, faalangst, trauma, … . 

Aanmelding en opstart?

Je kan je aanmelden via de rode knop rechts of telefonisch via 0499 34 01 24.
We plannen een intakegesprek en luisteren naar jouw verhaal en je hulpvraag. Ook wij vertellen over onze manier van werken en wat we eventueel voor jou kunnen doen.

Aanmelden voor Ergotherapie