Groepspraktijk Ninove Groepspraktijk Ninove

Logopedie en rekentherapie

Wat is logopedie?

Een logopediste houdt zich bezig met preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen bij kinderen, jongeren en volwassenen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, lezen, rekenen en schrijven. 

Wat is rekentherapie (ergotherapie)?

Kleuters kunnen bij ons terecht voor voorbereidende rekenvaardigheden (oefenen van de vaardigheden die nodig zijn om in het eerste leerjaar te leren rekenen):

 • Tellen: het getallenrijtje kennen en voorwerpen kunnen tellen
 • Vergelijken van hoeveelheden: meest / minst / evenveel…
 • Rekentaal: allerlei begrippen oefenen, zoals langste-kortste / eerste-laatste /vol-leeg

Lagere school kinderen kunnen bij ons terecht voor:

 • Hoofdrekenen: oefenen van de 4 bewerkingen : optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 • Getallenkennis: leren hoe getallen ‘gemaakt’ zijn (tiendelig stelsel) en de relaties tussen de getallen leren
 • Oefenen van de rekentaal: rekentaal wordt omgezet in een bewerking
 • Vraagstukken: een rekenverhaal leren omzetten in een bewerking en uitrekenen
 • Metend rekenen: kloklezen, gebruik van maten en gewichten ( meter, liter, kilogram)

Zowel kinderen als tieners kunnen zich aanmelden voor een rekenonderzoek en het eventueel opstarten van therapie. 

Voor wie?

Logopedie is er voor kinderen met...

 • articulatiestoornissen
 • afwijkend mondgedrag
 • motorische spraakstoornissen (dysartrie)
 • stotteren
 • taalontwikkelingsstoornissen
 • leesproblemen
 • schrijfproblemen
 • rekenproblemen
 • neurologische taalstoornissen
 • taalstoornissen
 • stemstoornissen (bv. heesheid)
 • gehoorstoornissen

Rekentherapie is er voor kinderen met rekenmoeilijkheden, dyscalculie.

Aanmelding en opstart?

Je kan je aanmelden via de rode knop rechts of telefonisch via 0499 34 01 24-

Aanmelden voor Logopedie en rekentherapie