Groepspraktijk Ninove Groepspraktijk Ninove

Logopedie en rekentherapie

Wat is logopedie?

Binnen onze praktijk houdt de logopediste zich bezig met preventie, onderzoek en de behandeling van stoornissen bij kinderen en jongeren op het gebied van communicatie, spraak, taal, lezen, rekenen en schrijven. Met het oog op een brede zorg wordt er nauw samengewerkt met ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, CLB’s, artsen … .

Wat is rekentherapie (ergotherapie)?

Kleuters kunnen bij ons terecht voor voorbereidende rekenvaardigheden (oefenen van de vaardigheden die nodig zijn om in het eerste leerjaar te leren rekenen):

 • Tellen: het getallenrijtje kennen en voorwerpen kunnen tellen
 • Vergelijken van hoeveelheden: meest / minst / evenveel…
 • Rekentaal: allerlei begrippen oefenen, zoals langste-kortste / eerste-laatste /vol-leeg

Lagere school kinderen kunnen bij ons terecht voor:

 • Hoofdrekenen: oefenen van de 4 bewerkingen : optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 • Getallenkennis: leren hoe getallen ‘gemaakt’ zijn (tiendelig stelsel) en de relaties tussen de getallen leren
 • Oefenen van de rekentaal: rekentaal wordt omgezet in een bewerking
 • Vraagstukken: een rekenverhaal leren omzetten in een bewerking en uitrekenen
 • Metend rekenen: kloklezen, gebruik van maten en gewichten ( meter, liter, kilogram)

Zowel kinderen als tieners kunnen zich aanmelden voor een rekenonderzoek en het eventueel opstarten van therapie. 

Voor wie?

Logopedische therapie is er voor kinderen met...

 • articulatiestoornissen
 • motorische spraakstoornissen (dysartrie)
 • taalontwikkelingsstoornissen
 • leesproblemen
 • schrijfproblemen
 • rekenproblemen
 • taalstoornissen
 • nood aan ondersteunde communicatie

Rekentherapie is er voor kinderen met...

 • rekenmoeilijkheden
 • dyscalculie

Aanmelding en opstart?

Je kan je aanmelden via de rode knop rechts of telefonisch via 0499 34 01 24-

Aanmelden voor Logopedie en rekentherapie