Groepspraktijk Ninove Groepspraktijk Ninove

Studie- en huiswerkbegeleiding

Wat is het?

Studie -en huiswerkbegeleiding bestaat uit (een combinatie van) volgende activiteiten:

 Studiemethodiek

 • op zoek gaan naar de best passende leerstijl van de leerling
 • verschillende leerstijlen uitproberen en inoefenen
 • samen de leerstof reduceren tot haalbare hoeveelheden
 • strategiekaarten ontwikkelen als grondige theoretische studeerbasis
 • persoonlijke leerstrategieën onderzoeken en doeltreffend leren hanteren

 Examenbegeleiding

 • opstellen van een realistische examenplanning
 • tussentijds evalueren van deze examenplanning en deze eventueel bijsturen
 • begeleiding tijdens de examenperiode: inhoudelijke vragen, overhoren, faalangst, ...

 Naschoolse begeleiding in een rustige en gestructureerde werkruimte

 • huiswerk maken onder begeleiding
 • mogelijkheid tot het stellen van inhoudelijke en organisatorische vragen
 • sturing naar zelfstandig werk en kritische ingesteldheid

NIEUW: lessenreeks "beter studeren in het middelbaar"

In deze lessenreeks gaan we in kleine groep samen aan de slag met verschillende leerstrategieën. Dit zijn concrete manieren van leren die jongeren helpen zelfstandig te leren, het leren zo soepel mogelijk te laten verlopen en het beste uit zichzelf te halen. Zo leren we onder andere ons schoolwerk plannen, leren we verschillende studievaardigheden, gaan we reflecteren over ons eigen werk en versterken we onze organisatievaardigheden. Door in groep te werken leren we ook van de anderen. We delen onze ervaringen, gaan samenwerken en leren om complimenten/feedback te geven en te krijgen.

Data: zaterdag 10/09 – 24/09 – 08/10 – 22/10 – 5/11 – 19/11
Uur: 14u tot 15u30
Prijs: 130 euro voor de volledige reeks + vooraf een telefonisch gesprek met de ouders
Wie? jongeren uit het middelbaar
Info/inschrijven bij steffie@groepspraktijkninove.be

Voor wie?

Kinderen en jongeren uit het lager, middelbaar en hoger onderwijs kunnen terecht met...

 • inefficiënte of ontbrekende studiemethodiek
 • schoolmoeheid of verminderde motivatie
 • actieve of passieve faalangst
 • concentratie- en werkhoudingsproblemen
 • moeite met plannen en organiseren
 • moeite met spreekbeurten en presentatietechnieken
 • naschoolse huiswerkbegeleiding

Aanmelding en opstart?

Je kan je aanmelden via de rode knop rechts of telefonisch via 0499 34 01 24.
We plannen een eerste gesprek en luisteren naar jouw verhaal en je hulpvraag. Ook wij vertellen over onze manier van werken en wat we eventueel voor jou kunnen doen.

Aanmelden voor Studie- en huiswerkbegeleiding