Groepspraktijk Ninove Groepspraktijk Ninove

Coaching

Wat is stress- en burn-out coaching?

Wanneer je vastloopt in deze maatschappij die snel en voortdurend verandert kan het risico zijn dat je batterij leegloopt op fysiek en mentaal vlak. We bekijken dit vanuit een ruim perspectief aangezien stress in verschillende levensfasen en omstandigheden de kop kan opsteken. We gaan aan de slag met het ombuigen van stress naar veerkracht. Samen bekijken we welke tools jij als persoon nodig hebt om de negatieve stress die je belemmert aan te pakken. Je leert op een andere manier omgaan met stress zodat die niet meer verlammend werkt of je ziek maakt. Bij stress- en burn-out coaching wordt gewerkt vanuit een toekomstgerichte visie en bekijken we in het hier en nu. Welke stressoren er momenteel aanwezig zijn en hoe uiten deze zich? Op welke manier kan jij spanning ontladen? Hoe kom je in een goede balans tussen actie en rust? Kortom, samen gaan we op weg om het nieuwe gedrag te implementeren in het dagelijkse leven met een duurzaam resultaat.

Wat is creatieve therapie?

‘Kunst geeft niet het zichtbare weer, maar maakt zichtbaar’ – Paul Klee

Creatieve coaching is een doe-therapie. Doen en ervaren staan centraal. In de meest bekende vormen van therapie wordt er voornamelijk gepraat. Niet iedereen kan echter verwoorden wat er in zich omgaat door uiteenlopende redenen.  Soms kan het eens deugd doen om niet te praten of na te denken maar actief aan de slag te gaan om tot inzicht en verandering te komen. Tijdens de sessies wordt er gewerkt met allerlei verschillende technieken en media zoals beeldend materiaal, beweging, muziek, woord - en ademhalingsoefeningen. Je staat stil bij je eigen gevoelens, handelen en denken en gaat hiermee aan de slag. Via de creatieve coaching krijg je terug grip op je leven. In de begeleiding gaat het niet om het maken van iets moois maar om jouw proces en verhaal vorm te geven. Je hoeft helemaal geen kunstenaar te zijn!

Wat is kindercoaching/ondersteuning van kinderen en jongeren?

 • Bah, daar is die buikpijn weer.
 • Zie je wel, ik kan dat niet.
 • Waarom voel ik mij nu zo boos?
 • Auw, die woorden doen pijn.
 • Ik wil slapen, maar mijn hoofd zit nog zo vol.
 • Sorry, ik wilde je geen pijn doen.
 • 17+62 = ... oh, kijk daar een vlindertje.
 • Niemand vindt mij écht leuk.
 • Ik haat school.
 • Of nog iets helemaal anders.

Waar je ook aan wil werken, samen zetten we de eerste stapjes in de juiste richting. De coaching is oplossingsgericht en praktisch. Omdat je heel concrete tips en oefeningen krijgt om mee aan de slag te gaan. Waardoor je nieuwe dingen leert, ervaart en voelt. Tot je terug kan vertrouwen op jezelf.

Wat is auti-coaching?

Auti-coaching biedt grip d.m.v. begeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren of volwassen met ASS én/of hun omgeving in het dagelijkse leven.
Deze ondersteuning situeert zich op verschillende vlakken: school-en/of werksituatie, thuissituatie en binnen de vrije tijd.
Samen zoeken we naar grip bij valkuilen en optimale ondersteuning bij dagdagelijkse problemen en werken we samen met de hele context (alle betrokkenen in de begeleiding), afhankelijk van de persoonlijke hulpvragen. De coaching is oplossingsgericht en praktisch, door het uitwerken en aanleren van praktische handvatten.
Deze begeleiding kan een aanvulling betekenen naast andere therapievormen.
Auti-coaching biedt voor de cliënt met autisme de noodzakelijke begeleiding om te functioneren in de maatschappij.

Voor wie?

Stress - en burn-out coaching is er...

voor jongeren en (jong) volwassenen met...

 • behoefte om te rechargen (energie herwinnen)
 • vermoeidheidsklachten
 • chronische stress
 • fysieke klachten (door stress) 
 • perfectionisme
 • spanningshoofdpijn, migraine
 • hyperventilatie
 • futloosheid, negatieve gedachten, weinig veerkracht
 • hooggevoeligheid
 • depressie
 • burn-out
 • slaapproblemen/slaapstoornissen (door stress)
 • CVS
 • Fibromyalgie

Creatieve therapie is er...

voor kinderen en jongeren...

 • die te maken krijgen met echtscheiding, verlieservaringen
 • die willen contact maken en emoties leren uiten
 • met laag zelfbeeld, onzekerheid, faalangst, weerbaarheid, neerslachtigheid,…
 • die eigen kwaliteiten willen versterken
 • die vragen hebben over zichzelf, die keuzes willen maken,…
 • die hun verhaal creatief vorm willen geven, vorm willen geven aan wat nog geen woorden kent
 • die rond talenten willen werken

Kindercoaching/ondersteuning van kinderen en jongeren is er...

 • voor kinderen en jongeren die vanuit een probleem heel praktisch naar een oplossing toe willen werken
 • die nood hebben aan sociale vaardigheidstraining
 • die nood hebben aan weerbaarheidstraining

Auti-coaching is er voor kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen...

 • die nood hebben aan hulp bij de verwerking van de diagnose
 • die inzicht in (eigen) ASS nodig hebben
 • die vragen hebben op vlak van zelfredzaamheidsstimulatie
 • die vaardigheden willen aanleren vb. sociale vaardigheden, communiceren, solliciteren, woning onderhouden, huishoudelijke vaardigheden.
 • die nood hebben aan begeleiding om te leren plannen, organiseren, studeren
 • die nood hebben aan verduidelijking en het leren oplossen van conflicten of problemen
 • die nood hebben aan invulling van de vrijetijdsbesteding
 • die hulp nodig hebben bij het verminderen van angsten of piekergedachten

Aanmelding en opstart?

Je kan je aanmelden via de rode knop rechts of telefonisch via 0499 34 01 24. We plannen een intakegesprek en luisteren naar jouw verhaal en je hulpvraag. Ook wij vertellen over onze manier van werken en wat we eventueel voor jou kunnen doen.

Aanmelden voor Coaching