Groepspraktijk Ninove Groepspraktijk Ninove

Anke Malfroid

Ervaring met...

 • kinderen en jongeren met articulatiestoornissen
 • kinderen en jongeren met vertraagde spraak- en taalontwikkeling, taalontwikkelingsstoornissen
 • kinderen en jongeren met leerproblemen (lezen, spellen, rekenen)
 • kinderen en jongeren met ASS
 • kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking
 • kinderen en jongeren met communicatieproblemen

Diploma

 • Professionele bachelor in de logopedie en audiologie: afstudeerrichting logopedie
 • Master in de logopedische en audiologische wetenschappen – afstudeerrichting logopedie

Bijkomende opleidingen 

 • Leesplezier en leesvaardigheid bij kinderen verhogen: een effectieve aanpak
 • Het topje van de rekenberg… Rekentaal en zoekstrategieën
 • Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school
 • Fonologie in de praktijk
 • Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen

Beschikbaarheid

Op afspraak.

Aanmelden bij Anke Malfroid